TBD.my

Full Version: O Jawi Lovers! Make Flower & Win Digital Kaligrafer
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
O Jawi Lovers! Make a flower and win Win/Mac Kaligrafer
No deadline! All are Winners!
_______________ Make_______________
http://w3.tbd.my/thread-10914.html
http://typophile.com/files/@XW20130405.pdf
Mulakan dari ruangan yang hampir dengan nombor sambil menulis ke arah tengah bunga, setiap nombor merupakan permulaan kepada dua patah perkataan:
Satu mengikut arah jam dan yang satu lagi arah lawan jam. Isi setiap kelopak dengan huruf-huruf hingga seluruh bunga dipenuhi.

_____________ Peraturan + Petunjuk _____________

Perkataan mengikut arah jam dan lawan arah jam yang akan membina sekuntum bunga adalah:-
1. Perkataan yang berlainan tetapi sering digunakan.
2. Kesemuanya sama panjang.
3. Dikawal oleh sesuatu petunjuk untuk membentuk bulatan yang mempunyai huruf yang sama.

_____________ Matlamatnya _____________

1. Membina lebih banyak perbendaharaan kata yang penting dengan usaha dan masa yang sedikit.
2. Membina sistem ejaan yang betul dengan bantuan rangakaian huruf yang berfungsi mengesan kesalahan dan membetulkan ejaannya.
3. Menekankan perbezaan antara perkataan yang hamper sama bunyinya.
4. Menambah kefasihan lidah dengan bantuan petunjuk.
5. Meningkatkan kecekapan daya ingatan dan kepandaian melalui penggunaan gambar-gambar.
6. Menggalakkan penggunaan bahasa Melayu dalam perhubungan.
7. Memberi kesoronokan kepada semua di dalam dan di luar kelas.

_______________Win_______________
http://w3.tbd.my/thread-10198.html
http://typophile.com/files/QB-20130624.pdf
http://typophile.com/files/QB.swf
http://fath-multimedia.blogspot.com/2013...-plus.html
_____________________________________________

No Deadline but Only 5-letter words in 16-petal Flowers are acceptable! All are winners
Selamat MenCuba + Semoga Berjaya
So far, No Participant!
Hope the 16-petal flower + these two mobile applications help in juggling Teka Silang kata Kelopak dalam Tulisan Jawi
https://itunes.apple.com/my/app/kamus-si...83366?mt=8
http://www.ejawi.net/v3/index?e=mobile&a...D=3&show=1
Semoga Berjaya
http://www.emenang.com/community/index.p...5-contest/ is the 5th Malaysian to win Digital Jawi Kaligrafer.
You can see his flower on this page:
http://www.emenang.com/community/index.p...rts/page-2?